slideshow11

Becasine19 april 2018
Sinds kort is er een sterk verbeterde versie van de 'Becasine' op de markt gekomen. Met de Becasine kan iedereen gaan wandelen, zowel op platte wegen als in de natuur, op veldwegen, in de bossen. Mensen met een beperkte mobiliteit kunnen met de Becasine zelfs loopwedstrijden meeleven, zowel op platte wegen als in de natuur. Het vervoermiddel is genomineerd voor de Innovatie Awards tijdens de komende Support beurs.

nieuwsbrief20180321 maart 2018
De maart-nieuwsbrief van Groen & Handicap is verschenen.

  • Hoe staat het met de toegankelijkheid op Schiermonnikoog?
  • Nieuw toegankelijk wandelpad bij Het Strandpark
  • Toegankelijk ommetje bij de Natuurpoort Biesbosch MuseumEiland
  • Onderzoek naar hekwerken in de natuur
  • De EyeBeacons iPhone app is tijdens de ZieZo beurs in Utrecht gepresenteerd aan de doelgroep

Klik hier voor de Nieuwsbrief.

 

Hek20 maart 2018
Hekken in natuurgebieden (u weet wel: die grote zware houten hekwerken om de grazers tegen te houden) zijn voor veel mensen met een beperking vaak een onneembare barrière. Ze zijn vanuit een rolstoel of een scootmobiel lastig te openen, maar ook mensen met een kinderwagen hebben er moeite mee.

Kenniscentrum Groen & Handicap heeft van Natuurmonumenten de opdracht gekregen om een onderzoek te starten naar een oplossing van dit probleem. Dat onderzoek wordt samen gedaan met Arfman Faunatechniek en Hekwerk én met de Leidse Instrumentenmakers School (LIS). Er is inmiddels een programma van eisen opgesteld en in het eerste trimester van het nieuwe schooljaar 2018/2019 gaat de LIS bekijken welke technieken gebruikt kunnen worden om de hekken te verbeteren.

schiermonnikoog319 maart 2018
Op 22 februari j.l. heeft Kenniscentrum Groen & Handicap in het kader van het project van Natuurmonumenten “Natuur toegankelijk voor iedereen”, waarbij financiële hulp is verkregen van de Nationale Postcode Loterij, een visitatie verricht met het doel om op een aantal plaatsen op Schiermonnikoog de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking te verbeteren. Met name de toegankelijkheid van de Berkenplas en omgeving laat te wensen over. Het is een mooie plas, midden in een bosgebiedje, waar het in de lente, in de zomer en ook aan het begin van het najaar goed toeven.

Biesbosch318 maart 2018
Een werkgroep waarin Kenniscentrum Groen & Handicap deelneemt, samen met onder meer ZET Brabant, heeft onlangs een rapport uitgebracht om de toegankelijkheid van voorzieningen van de Natuurpoort bij het Biesboschmuseum in Werkendam voor mensen met een lichamelijke beperking te verbeteren.

schiermonnikoog26 maart 2018
In het kader van het project 'Natuur voor iedereen' bezocht een delegatie van Kenniscentrum Groen & Handicap op 22 februari jl. het Waddeneiland Schiermonnikoog. Het visitatierapport van dat bezoek is te vinden op de pagina met alle andere visitatieverslagen.

 

28 februari 2018
Erkende Brabantse NatuurpoortOp donderdagmiddag 22 juni wordt in kasteel Heeswijk een symposium georganiseerd over de toegankelijkheid van de Brabantse Natuurpoorten. De komende tijd worden zes Brabantse natuurpoorten toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Deze zes gebieden dienen als pilot om te proberen de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van voorzieningen van alle dertig natuurpoorten in Noord-Brabant geregeld te krijgen.
Kenniscentrum Groen & Handicap zal tijdens het symposium zijn ervaringen delen met het toegankelijk maken van de nationale parken, de natuur- en recreatiegebieden en de 40 natuurgebieden vanuit het project Natuurmonumenten/Nationale Postcode Loterij.

nieuwsbrief20180223 februari 2018
De februari-nieuwsbrief van Groen & Handicap is verschenen.

  • Jaarverslag 2017 Groen & Handicap 
  • Toegankelijk wandelpad in Werkhoven
  • Boswachter André Donker bij Omroep Max
  • Interessante Facebookpagina's voor rolstoelgebruikers

Klik hier voor de Nieuwsbrief.

 

 

 

 

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds