slideshow11

18 juni 2020

ton3Ruim 13 jaar is Ton Kwakkel betrokken geweest als bestuurslid bij het Kenniscentrum Groen & Handicap. Nu vindt hij de tijd gekomen om met deze werkzaamheden te stoppen en neemt hij per 1 juli a.s. afscheid. 
In het begin van zijn bestuurslidmaatschap heeft Ton zich onder meer bezig gehouden met de bijstelling van ons handboek "Samen op Pad" en heeft hij de projecten, "Goede voorbeelden" en "Toegankelijke wandelpaden" handen en voeten gegeven. Met grote regelmaat maakte hij deel uit van de visitatiecommissies bij de nationale parken en bij een aantal grote landelijke natuur- en recreatiegebieden.

16 juni 2020

ontmoetingstafel01Afgelopen week is in opdracht van Staatsbosbeheer bij het Leersumse Veld een 'ontmoetingstafel' geplaatst. Deze bijzondere tafel van maar liefst 5,50 meter lang heeft aan de padzijde vier plekken waar rolstoelgebruikers zonder problemen kunnen plaatsnemen. De tafel staat aan het eind van de 'natuur zonder drempels route' die drie kilometer door het mooie Leersumse Veld loopt.

dierentuin16 juni 2020

Maar liefst 80% van de 106 onderzochte pretparken, musea en dierentuinen in Nederland hebben hun toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeterd ten opzichte van eerder onderzoek uit 2014. Dat blijkt uit een nieuw toegankelijkheidsonderzoek van Smienk Trapliften.

Een dagje uit in Nederland?
Na weken strenge coronamaatregelen mogen pretparken, dierentuinen en musea eindelijk hun deuren weer openen. Ook veel senioren en mensen met een mobiliteitsbeperking snakken naar een dagje de deur uit. Welke mogelijkheden zijn er voor hen?
Ruim zes jaar geleden deed uitmetkorting.nl onderzoek naar de toegankelijkheid van alle dagjes uit in Nederland. Smienk Trapliften onderzocht de huidige stand van zaken en kwam tot interessante conclusies.

12 juni 2020 

kasteeleerde01Op 10 juni 2020 heeft een visitatiecommissie van Kenniscentrum Groen & Handicap, op verzoek van Natuurmonumenten, een bezoek gebracht aan Kasteel Eerde en omgeving te Ommen. Het kasteelgebouw en de tuinen rond het kasteel zijn in gebruik bij een internationale school en alleen bij bijzondere gelegenheden te bezichtigen. Het landgoed rond het kasteel bestaat uit verschillende thematische bosvlakken die worden ontsloten door monumentale lanen. Het landgoed is vrij toegankelijk. Het terrein is aantrekkelijk, zeer afwisselend en heeft door de verschillende bosvlakken, de prachtige lanen en het kasteel een hoge belevingswaarde. Helaas is er geen horeca en openbaar toilet aanwezig. Groen & Handicap heeft een advies opgesteld waarin een aantal wensen en verbeterpunten voor rondwandelingen zijn opgenomen.

10 juni 2020

boomkransenIn steeds meer woonwijken wordt de openbare ruimte door gemeenten en bewoners vergroent met geveltuinen en bloemperken. Dat staat vrolijk, is goed voor de luchtkwaliteit en de biodiversiteit. Maar bij deze nieuwe voorzieningen is ook aandacht nodig om toegankelijkheid voor mensen met een beperking te waarborgen. Het gaat met name om de vrije doorgang die door overhangend groen geblokkeerd kan worden. De gemeente houdt bij de aanleg rekening met de vereiste doorgang voor de rolstoel en de rollator, maar wanneer planten en vooral heesters dicht op de trottoirrand staan, groeien zij langzaam over het trottoir. We zien dat veel trottoirs, na verloop van tijd, niet meer toegankelijk zijn.
Eén lavendelplant of een roos kan meer dan 1 m breed worden, een ligusterhaag kan meer dan 1,5 m breed worden. Het is belangrijk om bij het aanplanten al rekening te houden met de toekomstige breedte van de planten.
Groen & Handicap pleit ervoor dat gemeenten én bewoners zich meer bewust worden dat het trottoir, dat voor voetgangers is aangebracht, bruikbaar blijft als voetpad!

weekvandetoegankelijkheid20195 juni 2020

Ondanks de coronacrisis gaat de Week van de Toegankelijkheid (5 t/m 9 oktober 2020) dit jaar gewoon door. De nadruk zal daarbij liggen op de digitale toegankelijkheid. Want steeds meer zaken regelen we online: een paspoort aanvragen, je zorg regelen, je facturen betalen, vergaderen, winkelen enzovoorts. Mensen met een beperking willen daar ook volledig aan meedoen!

Op de website van de Week van de Toegankelijkheid staan suggesties voor activiteiten die georganiseerd kunnen worden om organisaties, instellingen en bedrijven te laten nadenken over digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking

9 april 2020

Thijs bij Ammersoyen kleinGeldersch Landschap & Kasteelen (GLK) wil in 2020 de toegankelijkheid van haar opengestelde kastelen verbeteren. Met een forse reeks maatregelen – van traplift tot gehandicaptentoilet, van drempelhulp tot aangepaste toegangspaden – willen we ervoor zorgen dat ook mensen met een lichamelijke beperking onze kastelen kunnen bezoeken en kunnen genieten van het culturele erfgoed. Een ambitieus plan! 

Onneembare vestingen
Toegankelijkheid stond niet erg hoog genoteerd op het Programma van Eisen van middeleeuwse ridders die kastelen lieten bouwen. Integendeel. Ze wilden een onneembare vesting die goed verdedigd kon worden tegen vijandelijke aanvallen. Niet vreemd dat kastelen nu te wensen overlaten als het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Maar dat wil GLK veranderen. 

Amsterdamse stadsparken19 maart 2020
Het Platform Groen Erfgoed organiseerde op 4 maart 2020 in Amersfoort voor ongeveer 100 belangstellenden de bijeenkomst “Van de gebaande paden”.
Na een interessante studie door Natascha Lensvelt (RCE) over historische bronnen over de aanleg van paden, volgden inleidingen door Marc de Jager, (Koninklijke Van Ginkel), over de techniek van halfverhardingen en Kees Kuijken (voorzitter van Kenniscentrum Groen & Handicap) over de toegankelijkheid van halfverhardingen voor mensen met een beperking.
Zijn de historische uitgangspunten bij de aanleg/reconstructie van paden te verenigen met de eisen voor toegankelijkheid voor iedereen?

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds