slideshow11

meesttoegankelijkegemeente27 mei 2021
Met de ingebruikname van een nieuwe Cadweazle bij bospaviljoen ’t Turfveld is het wagenpark van Stichting Integratie Gehandicapten Texel (SIGT) op peil voor het nieuwe zomerseizoen. Het gaat hier om een strandrolstoel voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze worden belangeloos verhuurd door paviljoenhouders, die ook voor de stalling zorgen en het opladen mogelijk maken.

In dit geval zouden we overigens beter van een bosrolstoel spreken, want deze vierwieler zal op de paden rond ’t Turfveld worden gebruikt. SIGT-bestuurslid Judith Sanders, zelf op een rolstoel aangewezen, kwam ermee aanrijden. Voordat de Cadweazle officieel werd overgedragen, was ze er al mee naar het uitkijkpunt bij het bospaviljoen geweest, maar het ging gelukkig prima, zowel bergop als bergaf, en toen dat was vastgesteld, kon niets een overdracht meer in de weg staan. 

Routes
Naomi Hin, samen met haar moeder Annie eigenaar van ’t Turfveld, nam een verhuurbordje in ontvangst en daarna schoof Anna Sprenkeling van Staatsbosbeheer bij Naomi aan, om wat leuke routes door het bos uit te stippelen, begaanbaar voor rolstoelers. Speciaal voor deze Cadweazle is een aanbouw bij het paviljoen gemaakt door Peter Hin, de vader van Naomi, die een timmerbedrijf heeft. Daar kan het wagentje, in de woorden van bestuurslid Joop Steenvoort, worden ‘vertroeteld’ en opgeladen.

Zie ook de website van SIGT.

Bron, tekst en foto: https://texelplaza.nl/nieuws/artikel/069490/Henk Cornelissen

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds