slideshow11

uitnodigend groen in Brabant16 juni 2017
De Brabantse natuur is uniek. Daarom is het belangrijk dat iedereen daarvan kan genieten. Voor mensen met een beperking is dat nog wel eens moeilijk. De toegankelijkheid van de natuur voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, blinden, slechtzienden of mensen met een verstandelijke beperking kan stukken beter. Van de Nederlandse bevolking heeft ruim één op de vier een beperking. Zij zijn afhankelijk van extra faciliteiten als zij de natuur in willen. Het is belangrijk om deze groep en hun familie een uitnodigende natuur te bieden. Zo’n grote groep bezoekers is natuurlijk ook bedrijfsmatig interessant. In een fraaie folder nodigt het provinciebestuur van Noord-Brabant alle recreatieondernemers en natuurbeheerders uit om de handen ineen te slaan. De folder vindt u hier.

amelte25 mei 2017
Op woensdag 24 mei a.s. werd het voor iedereen toegankelijke en geheel nieuw aangelegde familiepad “Amelte” officieel geopend. Nabij het riviertje de Deurze, aan de noordoostkant van Assen, is een recreatieve toegangspoort gerealiseerd die een bijdrage levert aan de herkenbaarheid van de Drentsche Aa als nationaal landschap en is een duidelijk beginpunt om te recreëren. Het zogeheten familiepad, dat met name zeer goed bereisbaar is voor mensen in een rolstoel of scootmobiel, is ruim twee kilometer lang en gemaakt van vlak beton.

Hof van Delftland14 juni 2017
Kenniscentrum Groen & Handicap heeft onlangs van Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om vijf recreatiegebieden in Zuid-Holland te 'schouwen'. Tijdens zo'n schouw wordt gekeken hoe het staat met de toegankelijkheid, bereikbaarheid en het gebruik van voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking. Het gaat hierbij om de recreatiegebieden 'Stad en Duin', 'Hof van Delfland', 'Rottemeren-Bentwoud', ''t Groene Hart' en 'Voorne-Putten-IJsselmonde'.
Groen & Handicap zal dit omvangrijke karwei samen gaan verrichten met de medewerkers van de provinciale eenheid Zuid-Holland van Staatsbosbeheer en een groot aantal plaatselijke en regionale ervaringsdeskundigen. De hoop is er op gevestigd dat, na het uitbrengen van de adviezen van G&H, de toegankelijkheid van de gebieden voor mensen met een lichamelijke beperking verbeterd kan worden.

Elswout6 juni 2017
Rijksmonument Elswout bij Overveen is bijna een sprookje. Met een oranjerie en romantische prieeltjes, kronkelige paden en beekjes en meer dan 250 jaar oude bomen. Klinkt wellicht niet heel toegankelijk als je een rolstoel of rollator gebruikt? Daar heeft Staatsbosbeheer iets op bedacht: een excursie over de goed begaanbare paden. Dus, ga je zondag 11 juni mee met de gids? Boek hier: http://tinyurl.com/ya69xnql.

Verdere informatie: https://www.staatsbosbeheer.nl/ontdekelswout

nieuwsbrief20170516 mei 2017
De mei-nieuwsbrief van Groen & Handicap is verschenen.

 • Openluchtmuseum in Arnhem goed toegankelijk
 • Het Juffershuis is nu gasterij met aangepast toilet
 • Leuke promotiefim over Speelnatuur van Oerrr in Oisterwijk
 • Opening van het nieuwe familiepad “Amelte” in Assen
 • Trouw besteedt aandacht aan "Natuur voor iedereen"
 • Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden

Klik hier voor de Nieuwsbrief.

Trouw23 april 2017
In de weekendbijlage van Trouw van zaterdag 22 april stond een groot artikel van Monica Wesseling over haar bezoek aan Landgoed Broekhuizen in Leersum. Zij wandelde daar samen met Groen & Handicap-bestuurslid Ton Kwakkel en zijn echtgenote Eri. Het werd een bijzondere wandeling, mede omdat Monica kort tevoren zelf haar been had gebroken en nog volop aan het revalideren was.

"Heus. Het idee was aanvankelijk gespeend van eigenbelang en geboren uit interesse voor de ander. Ik wilde weten hoe het is om invalide te zijn en behept met grote behoefte aan natuur. Lukt het dan om naar buiten te gaan, zelfstandig en zonder duwer, trekker, steuner of begeleider?

Het idee was er, de ontmoeting...

Oerrr18 april 2017
Op zondag 9 april j.l. is de toegankelijke speelnatuur bij het bezoekerscentrum Groot Speijk in Oisterwijk feestelijk geopend. Deze attractie is ook volledig toegankelijk voor kinderen met een beperking. Lisa Wade, ambassadeur van OERRR en bekend als presentatrice van het Klokhuis, heeft samen met een aantal gehandicapte kinderen deze geheel nieuwe mogelijkheid om in de natuur te spelen geopend.

nieuwsbrief20170418 april 2017
De april-nieuwsbrief van Groen & Handicap is verschenen.

 • Nieuw onderhoud aan Koninklijke Weg en Westerborkpad
 • Toegankelijke speeltuin in Oisterwijk
 • Visitatierapport van het natuurgebied Sprengenberg te Haarle
 • Focusgroep EyeBeacons
 • Losloopgebieden
 • Wandelroutes in polderpark Cronesteyn
 • Rolstoelpad in De Blauwe Kamer vernieuwd
 • Maatschappelijke organisaties willen parken aantrekkelijker maken

Klik hier voor de Nieuwsbrief.

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds