slideshow11

1 december 2020

veteranenbegraafplaatsOp 19 augustus 2019 heeft een visitatiecommissie van Groen & Handicap, op uitnodiging van de Oorlogsgravenstichting, een bezoek gebracht aan de toen nog in aanleg en bouw zijnde Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen. De commissie bestond, naast bestuursleden van Groen & Handicap uit de heer Roel Broers, hoofd beheer en onderhoud van de Oorlogsgravenstichting en de heer Fokke Spoelstra, projectleider Veteranenbegraafplaats Loenen. Zij keek met name naar de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van voorzieningen van de te ontwikkelen Veteranenbegraafplaats.

Deze visitatie gebeurde op een goed moment omdat vrijwel met de hele aanleg van de paden en de begraafplekken en met de bouw van het herinneringspaviljoen nog begonnen moest worden.

Groen & Handicap is ervan uit gegaan, gezien de aard van deze begrafenis- en ontmoetingsplaats, dat er veel mensen met een handicap (in een rolstoel of scootmobiel, met een rollator, blind of slechtziend of slechthorend) gebruik zouden gaan maken van deze plaats om hun dierbaren te eren. 

Onze bevindingen hebben wij beschreven in een visitatierapport. Ze zijn vrijwel allemaal overgenomen door het bestuur van de Veteranenbegraafplaats. Ook de bouwers van de begraafplaats hebben er in hun uitvoering rekening mee gehouden. Hierdoor is de toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen voor de bezoekers, al dan niet gehandicapt, gewaarborgd.

Het bestuur van Kenniscentrum Groen & Handicap heeft het als heel bijzonder ervaren dat hij aan de bouw en inrichting van deze Veteranenbegraafplaats een belangrijke bijdrage mocht leveren. Op 26 november heeft Koning Willem Alexander de begraafplaats geopend. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een door Groen & Handicap op toegankelijkheid gevisiteerd project door een lid van het Koninklijk Huis is geopend.

 

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds