Kenniscentrum Groen & Handicap

Groen & Handicap (G&H) is het Nederlandse kenniscentrum voor een toegankelijk landschap, natuur én openbare recreatiegebieden voor iedereen.

De landelijk werkende vrijwilligersorganisatie Groen & Handicap wordt ondersteund door professionals uit de groensector én mensen met een lichamelijke beperking.

G&H adviseert op kostenneutrale basis- gevraagd en ongevraagd- over bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en informatie, in het bijzonder voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

G&H richt zich op personen, organisaties binnen de groensector, gehandicaptenorganisaties, onderwijs en particulieren.

Het Revalidatiefonds en terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmomumenten, de 12 Landschappen) dragen financieel én inhoudelijk bij aan activiteiten van Groen & Handicap zoals het handboek 'Samen op pad' en het beheer van deze website, www.natuurzonderdrempels.nl