Informatie voor beheerders

De bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (zie BTB) van natuurgebieden voor mensen met een motorische of zintuiglijke handicap of met uithoudingsproblemen is zeker niet overal optimaal. Bovendien hebben mensen met een handicap soms moeite om de geboden informatie in de gebieden te gebruiken.

Bij het verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de natuurgebieden moet uitgegaan worden van integrale oplossingen. De voorzieningen moeten zo min mogelijk leiden tot het beeld van een speciaal "gehandicapten-terrein". Overdaad schaadt!

Op dit deel van deze site vindt u allerlei informatie over voorzieningen die u in uw natuurgebied kunt aanbrengen om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid te vergroten. Daarbij wordt telkens verwezen naar de voorbeelden en technische richtlijnen in het handboek 'Samen op Pad' van Groen & Handicap.