slideshow11

nieuwsbrief20171218 december 2017
De december-nieuwsbrief van Groen & Handicap is verschenen.

  • Doet u met ons mee? 
  • Nieuw pad naar vogelkijkhut 'De Skiere Goes' toegankelijk voor mensen met een beperking

Klik hier voor de Nieuwsbrief.

 

 

 

nieuwsbrief20171124 november 2017
De november-nieuwsbrief van Groen & Handicap is verschenen.

  • Toegankelijk wandelpad in Werkhoven
  • Aan de slag voor en toegankelijke natuur
  • Groen & Handicap onderzoekt vijf natuur- en recreatiegebieden gebieden in Zuid-Holland

Klik hier voor de Nieuwsbrief.

 

 

 

werkhoven6 november 2017
In oktober vonden in het kader van het project "Groen aan de Buurt" in Werkhoven twee bijeenkomsten plaats waarbij de wensen en ideeën voor een groener en aantrekkelijker Werkhoven zijn geïnventariseerd. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat er veel behoefte is aan een nieuw wandelpad dat langs diverse historische punten in het dorp loopt. Bestuurslid Imari de Haan van Kenniscentrum Groen & Handicap heeft zich als trekker van dit idee naar voren geschoven en is samen met twee dorpsgenoten aan de slag gegaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Als eerste gaan zij bekijken waar het pad zal komen te lopen. Uiteraard zal er hierbij ook gekeken worden naar de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Natuur voor Iedereen27 oktober 2017
Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, vertelde op 25 oktober bij RTL Live over het project 'Natuur voor iedereen'. Op dit moment worden zo'n 25 gebieden onderhanden genomen om ze toegankelijker te maken voormensen met een beperking. Op verschillende locaties worden rolstoelpaden aangelegd of verbeterd, obstakels verminderd en gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd. Ook wordt gewerkt aan een betere bereikbaarheid en wordt Speelnatuur van OERRR toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking zodat alle kinderen samen kunnen spelen. Een aantal projecten zullen in het voorjaar van 2018 feestelijk worden geopend.
De uitzending is terug te kijken via deze link.

nieuwsbrief20171023 oktober 2017
De oktober-nieuwsbrief van Groen & Handicap is verschenen.

  • Natuur en recreatie voor iedereen
  • Westerborkpad wordt Lange-Afstands-Wandeling
  • EyeBeacons: navigatie in de openbare ruimte van de stad, maar is dit ook bruikbaar in het groen?

Klik hier voor de Nieuwsbrief.

 

 

 

Eyebeacons23 oktober 2017
Van A naar B navigeren is een essentieel onderdeel in ons dagelijks leven. Onbekende routes, drukke plekken en onverwachte obstakels vormen een grote uitdaging voor iedereen, ongeacht wat je gezichtsvermogen is. Voor mensen met een visuele beperking is dit proces vooral een opgave, omdat ze beperkt gebruik kunnen maken van ruimtelijke oriëntatie en aanwijzingen in de omgeving. State-of-the-art technologieën kunnen mensen met een visuele beperking ondersteuning bieden bij het navigeren door de openbare ruimte.

Vakblad Groen 9 oktober 2017
Onlangs is het Westerborkpad toegevoegd aan het netwerk van Lange-Afstand-Wandelpaden. De 342 km lange route loopt van Amsterdam naar Kamp Westerbork en is gemarkeerd (in één richting) met de bekende wit-rode markering met daarin toegevoegd 'het prikkeldraadje': het symbool van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De wandelgids is inmiddels beschikbaar. Het Westerborkpad is in samenwerking tussen KNBLO en Kenniscentrum Groen & Handicap volledig toegankelijk gemaakt voor mensen in een rolstoel.

Klik hier voor meer informatie.

Vakblad Groen 5 oktober 2017
Het vakblad 'Groen' besteedt in zijn oktobernummer uitgebreid aandacht aan 'Natuur en recreatie voor iedereen'. Bestuurslid Ton Kwakkel van Kenniscentrum Groen & Handicap schreef een mooi verhaal over het werk van het Kenniscentrum.

Lees hier het artikel.

 

 

 

 

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds