slideshow11

Kasteel Hackfort23 april 2019
De visitatiecommissie van Groen & Handicap heeft begin deze maand de wandelroute rondom het kasteel Hackfort nabij Vorden geschouwd, een wandelroute van bijna twee kilometer die rondom het kasteel loopt en ook de watermolen aandoet.

Aan het pad is heel wat werk te verrichten wil het de kwalificatie "toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen in een rolstoel" verkrijgen. Omdat het kasteel wordt gerestaureerd, waar wel degelijk rekening mee wordt gehouden dat mensen met een beperking er ook terecht kunnen, heeft Natuurmonumenten ook besloten de omliggende paden voor iedereen toegankelijk te maken. De bruggetjes moeten helemaal opnieuw worden aangelegd en ook het padgedeelte bij de watermolen moet flink onderhanden worden genomen.

Door de restauratie van het kasteel en de omliggende wordt dit kleinschalige boerenlandschap met parkbos, moestuin, boomgaard, restaurant (met invalidentoilet) een geheel waar het goed toeve is. Ook de watermolen, die geregeld in gebruik is maakt hier deel van uit. Hackfort c.a. is rond deze tijd adembenemend mooi met velerlei voorjaarsbloeiers zoalsm lenteklokjes, bosanemonen en boshyacinten en ook de lelietjes van dalen bloeien er welig.

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop