slideshow11

Elswout6 juni 2017
Rijksmonument Elswout bij Overveen is bijna een sprookje. Met een oranjerie en romantische prieeltjes, kronkelige paden en beekjes en meer dan 250 jaar oude bomen. Klinkt wellicht niet heel toegankelijk als je een rolstoel of rollator gebruikt? Daar heeft Staatsbosbeheer iets op bedacht: een excursie over de goed begaanbare paden. Dus, ga je zondag 11 juni mee met de gids? Boek hier: http://tinyurl.com/ya69xnql.

Verdere informatie: https://www.staatsbosbeheer.nl/ontdekelswout

nieuwsbrief20170516 mei 2017
De mei-nieuwsbrief van Groen & Handicap is verschenen.

 • Openluchtmuseum in Arnhem goed toegankelijk
 • Het Juffershuis is nu gasterij met aangepast toilet
 • Leuke promotiefim over Speelnatuur van Oerrr in Oisterwijk
 • Opening van het nieuwe familiepad “Amelte” in Assen
 • Trouw besteedt aandacht aan "Natuur voor iedereen"
 • Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden

Klik hier voor de Nieuwsbrief.

Trouw23 april 2017
In de weekendbijlage van Trouw van zaterdag 22 april stond een groot artikel van Monica Wesseling over haar bezoek aan Landgoed Broekhuizen in Leersum. Zij wandelde daar samen met Groen & Handicap-bestuurslid Ton Kwakkel en zijn echtgenote Eri. Het werd een bijzondere wandeling, mede omdat Monica kort tevoren zelf haar been had gebroken en nog volop aan het revalideren was.

"Heus. Het idee was aanvankelijk gespeend van eigenbelang en geboren uit interesse voor de ander. Ik wilde weten hoe het is om invalide te zijn en behept met grote behoefte aan natuur. Lukt het dan om naar buiten te gaan, zelfstandig en zonder duwer, trekker, steuner of begeleider?

Het idee was er, de ontmoeting...

Oerrr18 april 2017
Op zondag 9 april j.l. is de toegankelijke speelnatuur bij het bezoekerscentrum Groot Speijk in Oisterwijk feestelijk geopend. Deze attractie is ook volledig toegankelijk voor kinderen met een beperking. Lisa Wade, ambassadeur van OERRR en bekend als presentatrice van het Klokhuis, heeft samen met een aantal gehandicapte kinderen deze geheel nieuwe mogelijkheid om in de natuur te spelen geopend.

nieuwsbrief20170418 april 2017
De april-nieuwsbrief van Groen & Handicap is verschenen.

 • Nieuw onderhoud aan Koninklijke Weg en Westerborkpad
 • Toegankelijke speeltuin in Oisterwijk
 • Visitatierapport van het natuurgebied Sprengenberg te Haarle
 • Focusgroep EyeBeacons
 • Losloopgebieden
 • Wandelroutes in polderpark Cronesteyn
 • Rolstoelpad in De Blauwe Kamer vernieuwd
 • Maatschappelijke organisaties willen parken aantrekkelijker maken

Klik hier voor de Nieuwsbrief.

sprengenberg14 april 2017
Kenniscentrum Groen & Handicap heeft op 2 maart 2017 een visitatiebezoek gebracht aan natuurgebied Sprengenberg, een onderdeel van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug om de toegankelijkheid van dit recreatiegebied te inspecteren. Het verslag van dat bezoek, met daarin een aantal verbetersuggesties, is te vinden op de pagina met alle andere visitatieverslagen.

 

voorjaarsforum20173 april 2017
Op 31 maart 2017 tijdens het jaarlijkse Voorjaarsforum van Natuurmonumenten is een optimistische maatschappelijke agenda gepresenteerd voor een groen en gezond Nederland. Een maatschappelijk 'Regeerakkoord' dat is samengesteld met dertien maatschappelijke en private partners van buiten de eigen, groene sector.
Kees Kuijken en Cees van Helteren, voorzitter resp. secretaris van Kenniscentrum Groen & Handicap, waren ook aanwezig en legden goede contacten.

Verdere informatie: https://www.natuurmonumenten.nl/voorjaarsforum/2017 

blauwekamer225 maart 2017
Op 22 maart is het vernieuwde rolstoelpad in De Blauwe Kamer bij Rhenen officieel in gebruik genomen. Ook het rolstoelplatform is verbeterd. Dit prachtige natuurgebied wordt beheerd door Het Utrechts Landschap. Al in 2005 was er een rolstoelpad aangelegd, maar dat was inmiddels toe aan vernieuwing en verbetering.
Het is 25 jaar geleden dat de zomerdijk is afgegraven zodat de Nederrijn vrij spel kreeg in het natuurgebied de Blauwe Kamer. Door deze overstromingen is de natuur van de Blauwe Kamer altijd in beweging en ontwikkeling. Onder andere de kolonie lepelaars, de bever en de grote grazers voelen zich uitstekend thuis in dit gebied. Met het nieuwe rolstoelpad en uitkijkplatform wordt het gebied bereikbaar voor een breder publiek.

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds