Voorzieningen in natuurgebieden

De doelstelling van integrale toegankelijkheid eist dat iedereen zo onafhankelijk en gelijkwaardig mogelijk van de geboden voorzieningen gebruik kan maken. De bij deze doelstelling gehanteerde begrippen ‘iedereen’, onafhankelijk’ en ‘gelijkwaardig’ vormen de basis voor eisen aan buitenruimten en -voorzieningen.
Mensen zijn onafhankelijk als zij zonder hulp van anderen voorzieningen zoals wildroosters, picknickplaatsen en toegangshekken kunnen gebruiken en/of passeren.

Samen op pad
De voorzieningen voor mensen met een beperking in natuurgebieden, staan allemaal uitvoerig beschreven in het handboek "Samen op pad" (volledig herziene uitgave, oktober 2017).
U kunt dit handboek hier downloaden (pdf-bestand).

Geef informatie!
Veel natuurgebieden zijn niet specifiek voorzien van voorzieningen voor mensen met een handicap. Dat betekent echter niet dat onze gebieden voor rolstoelgebruikers of anderszins gehandicapten ontoegankelijk zijn. Als er informatie over de gebieden beschikbaar is, kunt u daarover in uw voorlichtingsmiddelen informatie verstrekken.