Internationaal Toegankelijkheids Symbool (ITS)

Wanneer u zich aan de richtlijnen uit het Handboek voor Toegankelijkheid houdt, voldoen de gebouwen in uw gebied aan de gestelde eisen en kan het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS) worden aangevraagd. Om het ITS te kunnen voeren, moeten de gebouwen in het gebied aan alle gestelde eisen voldoen.

Om het ITS aan te vragen kunt u contact opnemen met PBTConsult BV, Postbus 2420, 3500 GK Utrecht , telefoon 030-2916633. Informatie over het Internationaal Toegankelijkheidssymbool is te vinden op www.toegankelijkheidssymbool.nl/.