Wat is 'BTB'?

Als we op deze internetsite spreken over de Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van voorzieningen (BTB), dan bedoelen we de hieronder vermelde beoordelingen:

Bereikbaarheid
Bij bereikbaarheid kijken we naar mogelijke haltes van het openbaar vervoer, of er niveauverschillen zijn, of er verlagingen zijn in het trottoir en of er een aangepaste parkeerplaats aanwezig is.
Is er geen aangepaste parkeerplaats, dan is er mogelijk voldoende ruimte om met de eigen auto te parkeren en de rolstoel zelfstandig uit de auto te halen. Kortom, hier gaat het om het gedeelte vanaf de aankomst tot aan de toegang van het natuurgebied.

Toegankelijkheid
Bij de toegankelijkheid kijken we naar niveauverschillen bij het betreden van het natuurgebied en de gebouwen in dat gebied, de aanwezigheid van voldoende manoeuvreerruimte en of de vrije doorgang van een deur of hek breed genoeg is. Ook kijken we naar de drempelhoogte en hoe het is gesteld met de kracht die nodig is om een deur te openen. We onderzoeken of de ondergrond geschikt is voor rolstoelgebruikers, of markeringen zijn aangebracht ten behoeve van slechtzienden en of de bel en brievenbus bereikbaar zijn. Hier gaat het dus letterlijk om de toegang, de doorgang en de uitgang van een gebied of gebouw.

Bruikbaarheid
De bruikbaarheid wordt bepaald door de vraag of mensen met een handicap zich op het terrein en in de gebouwen zelfstandig kunnen redden. Mogen er blindengeleidehonden binnen? Zijn gangen en doorgangen voldoende breed, is er geen hoogpolige vloerbedekking toegepast, vormen deuren en drempels geen obstakels? Zijn de nooduitgangen bereikbaar, bruikbaar en te bedienen, is er goede verlichting en is de markering contrasterend? Voor slechthorenden wordt gekeken naar de aanwezigheid van een ringleiding. Bij de bruikbaarheid van een pand (bijvoorbeeld een bezoekerscentrum) wordt ook gekeken of er een voor rolstoelers bruikbaar toilet aanwezig is. Hebben balies, kassa’s, loketten en bars een verlaagd gedeelte en zijn ze onderrijdbaar? Ook tafels moeten onderrijdbaar zijn. Automaten (bijvoorbeeld voor de verkoop van kaarten of voor telefoon) moeten ook te gebruiken zijn door mensen in een rolstoel en kleine mensen.