Missie en doel Kenniscentrum Groen & Handicap

Groen & Handicap streeft naar een zo toegankelijk mogelijke Nederlandse natuur voor iedereen.

Iedereen moet zonder problemen gebruik kunnen maken en kunnen genieten van de Nederlandse natuurgebieden. Voor sommige groepen bezoekers van de natuurgebieden is het nodig om extra aandacht te besteden aan de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en informatievoorziening.