Bestuur Kenniscentrum Groen & Handicap

Het bestuur van Groen & Handicap bestaat uit de volgende personen:

Kees Kuijken, Heemstede
Voorzitter

Cees van Helteren, Made
Secretaris en penningmeesterTon Kwakkel, IJsselstein
Vice-voorzitter, voorzitter van de redactiecommissie van het handboek 'Samen op pad' en projectleider 'Toegankelijke wandelpaden'

 

Het bestuur wordt geadviseerd door Gerard Mostert (algemeen adviseur), Job Haug (techniek en toegankelijkheid) en Harry Dietz (communicatie en websites).