slideshow11

Leeftuin31 januari 2016 
Vanaf 22 februari gaat een enthousiaste groep vijf dagen naar Zuidwest-Polen voor een werkbezoek ter voorbereiding op de aanleg van een eetbare leeftuin voor mensen met een beperking. De groep is divers maar hebben één ding gemeen. Ze steunen met kennis, middelen of hun netwerk dit project. Zo gaan er bijvoorbeeld leerlingen en docenten van een Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) mee.

biowalking29 januari 2016 
Eind vorig jaar (op 1 december 2015) heeft het Fonds NutsOhra aan Oogvereniging Nederland laten weten dat zij het projectvoorstel honoreert en dus de uitvoer van het project biowalking voor mensen met een oogaandoening en visuele beperking zal subsidiëren. Dit betekent dat er nu een start kan worden gemaakt met de uitvoer van de in het projectplan omschreven activiteiten en de betrokken organisaties (IVN Zuid-Holland, GGD Hollands Midden, de Oogvereniging en het Kenniscentrum Groen & Handicap) inhoudelijk aan de slag kunnen met het organiseren van de acht biowalks.

wonderpad28 januari 2016 
In het Streekbos in Bovenkarspel (dat is aangelegd in 1978 en wordt beheerd door het Recreatieschap Westfriesland) kan men genieten van meer dan 73 ha bos, weiden, strand en water. Dat is ongeveer 150 voetbalvelden vol natuur en ontspanningsmogelijkheden. Je kunt hier daarom heerlijk luieren aan het strand, varen, wandelen, fietsen, maar ook midgetgolfen, klootschieten of klimmen. In het Streekbos komt dus iedereen aan zijn/haar trekken en wordt er ook ingespeeld op de wensen van de visueel beperkte wandelaar. Er is hier namelijk een wandelpad -het 'Wonderpad'- aangelegd voor mensen met een visuele beperking!

Beeldmerk Postcodeloterij.jpg26 januari 2016 
Dinsdag 26 januari vond een trekking plaats van de Nationale Postcode Loterij (NPL). Een van de inzendingen betrof het project ‘Natuur toegankelijk voor iedereen! Ook voor mensen met een beperking’. Het project is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten, Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en Kenniscentrum Groen & Handicap. Het projectvoorstel werd gehonoreerd met een cheque van bijna 2 mln. euro, die namens de NPL door Ruud Gullit werd overhandigd aan Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten.

Beeldmerk VN.jpg22 januari 2016 
Donderdag, 21 januari was een historische dag voor mensen met een beperking. De Tweede Kamer stemde in met de uitvoering van het VN-verdrag ‘Rechten voor mensen met een handicap’! Belangrijk onderdeel van de besluitvorming betreft een algemene verplichting om gebouwen en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. PvdA-Kamerlid Van Dijk, de initiatiefnemer van het in de wet vastleggen van de toegankelijkheid, spreekt van een historische dag voor mensen met een beperking. "Toegankelijkheid wordt de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering."
Hoewel de politieke discussie zich met name toespitste op de verplichte toegankelijkheid van gebouwen en bedrijven, ziet het Kenniscentrum Groen & Handicap het besluit als een belangrijke steun in de rug bij het uitvoeren van zijn activiteiten, gericht op het bevorderen van de toegankelijkheid van natuurterreinen.

nieuwsbrief201521.jpg24 november 2015 
De november-nieuwsbrief van Kenniscentrum Groen & Handicap is onlangs verschenen.

Klik om de nieuwsbrief te bekijken: PDF / Word

  • Steun van het Johanna KinderFonds voor de ontwikkeling van Samen-op-pad-apps
  • Goede voorbeelden
  • Beleef- en Beweegweek Cronesteyn
  • Feestelijke opening speelelementen Veluwezoom
  • Geleidehonden in de natuur
  • Samenwerken, hoe staat Groen & Handicap daarin?
  • Wandelroute voor mensen met een visuele beperking in Hoog Buurlo
  • Nieuwe boot Nieuwkoopse Plassen

samenwerking21 november 2015 

"Samen sterker” geldt ook voor Kenniscentrum Groen & Handicap. Want onze bestuursleden en adviseurs hebben niet alle kennis in huis. Daarom zoeken wij samenwerking met iedereen die de toegankelijkheid van het "groen" ter harte gaat en onze kennis kan verrijken.

geleidehond16 november 2015 
Door middel van het uitvoeren van het project “Wandelen, goed voor elkaar!” heeft het Kenniscentrum Groen & Handicap getracht zoveel mogelijk toegankelijke wandelpaden in Nederland voor mensen met een beperking in kaart te brengen. Hiervoor heeft het Kenniscentrum Groen & Handicap de hulp van ambassadeurs ingeroepen en zijn er diverse mensen het land in gegaan om de wandelpaden te inspecteren en de stand van de toegankelijkheid te inventariseren. Deze wandelroutes zijn te vinden op de website van het Kenniscentrum www.wandelenmeteenbeperking.nl.

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds