slideshow11

Nationale Groendag 20153 september 2015 
Op woensdag 23 september organiseren de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Economische Zaken en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2015 in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom.

Goed voor elkaar-prijs 20154 juli 2015 
In 2015 wil Kenniscentrum Groen & Handicap opnieuw de ‘Goed voor elkaar prijs’ uitreiken aan een beheerder van een bijzonder toegankelijk wandelpad. Iedereen maakt wel eens een ommetje, gaat het park, een recreatiegebied of de natuur in. Veel mensen kennen de wandelmogelijkheden in de omgeving waar zij wonen en natuurlijk is er vast een bijzonder en toegankelijk wandelpad bij dat in aanmerking komt voor de ‘Goed voor elkaar prijs’.

nieuwsbrief201519.jpg16 juni 2015 
De juni-nieuwsbrief van Kenniscentrum Groen & Handicap is onlangs verschenen.

Klik om de nieuwsbrief te bekijken: PDF / Word

  • Beter in het Groen
  • Eelke Droomt: Bed & Breakfast zonder drempels
  • Moestuinieren met een beperking
  • Ontwikkelingen in wandelnetwerken
  • 'Dialoogdag 2015': voor iedereen die actief is in het groen
  • Een familiepad erbij, in Assen

Familiepad Assen15 juni 2015
De gemeente Assen heeft enkele jaren geleden een visie opgesteld over "Assen aan de Aa", dat tot doel heeft om langs de rand van de stad de waterhuishouding aan te passen. Er vindt ‘vernatting’ plaats en er worden natuurlijke oevers langs bestaande beekjes gemaakt. Aan de zuidoostkant van de stad worden wandelpaden en een laanbeplanting gerealiseerd, terwijl aan de noordkant een sterrenbos met een voor iedereen toegankelijk familiepad wordt aangelegd. Deze visie is nu in een aantal deelprojecten in uitvoering genomen.

dialoogdag20153 juni 2015
Op 17 juni a.s. zullen Kees Kuijken en Jan Blok, bestuursleden van Kenniscentrum Groen & Handicap, acte de présence geven tijdens de 'Dialoogdag 2015'. Zij zullen een discussie voeren met de aanwezigen over de voordelen van een natuur die voor iedereen toegankelijk is. De dialoogdag wordt georganiseerd door IVN, de landelijke organisatie die mensen lokaal bij natuur betrekt.

De discussiestelling luidt: 'De natuur voor iedereen toegankelijk maken heeft enerzijds betrekking op de fysieke bereikbaarheid, maar in toenemende mate op de wens om natuur en zorg elkaar te laten versterken. Onderzoeken laten positieve resultaten zien op de effecten van natuur in zorgcentra, ziekenhuizen. Initiatieven als natuur op recept, beter in het groen worden door steeds meer gemeenten in Noord-Holland ingezet. In september aanstaande is het bedrijf Mediquest voornemens om een pilot te starten met een aantal gemeenten om het aanbod van gezonde activiteiten in de natuur beter te ontsluiten. De provincie ondersteunt deze pilot.'

Alle informatie over deze dag is te vinden op de website van de IVN.

beterinhetgroen27 mei 2015
Kenniscentrum Groen & Handicap is onlangs 'netwerkpartner' geworden van het project 'Beter in het groen'.

Dit project heeft als doel informatie over gezond aanbod in de groene leefomgeving beter toegankelijk te maken. Door de informatie te bundelen wordt het aanbod online beter vindbaar voor burgers, patiënten, mantelzorgers, artsen en andere gezondheidsprofessionals die cliënten en/of patiënten adviseren of verwijzen.

Alle informatie over dit mooie project is te vinden op www.beterinhetgroen.nl.

varen voor visueel beperkten14 mei 2015
Op 16 mei organiseert Natuurmonumenten een excursie voor mensen met een visuele beperking op de Nieuwkoopse Plassen. Tijdens de excursie zal naast gesproken en beeldend taalgebruik zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de zintuigen horen, ruiken en voelen. Alle informatie over de excursie is te vinden op de website van Natuurmonumenten.

Kano30 april 2015
De Leiderdorpse Kano Vereniging ‘Rijnland’ is de kanovereniging voor de regio Leiden. Op zaterdag 6 juli opent Kano Rijnland om 12:00 uur te Leiderdorp een nieuwe kano-instap-steiger voor mensen met een beperking. 

De steiger heeft een stabiele instapmogelijkheid. Met deze steiger wordt het voor mensen met een beperking mogelijk om de kanosport te beoefenen. Kano Rijnland heeft als doelstelling kanovaren voor iedereen toegankelijk te maken. Met de aankoop en ingebruikname van deze steiger zet de vereniging daarin een volgende stap.

Overigens zet Kenniscentrum Groen & Handicap enkele vraagtekens bij het aanbrengen van aparte steigers. Ze zijn duur en onderhoudsgevoelig. In een groot aantal situaties voldoet een lage beschoeiing die direct aansluit op een vlak en berijdbaar pad ook. In het handboek 'Samen op Pad' staan daarvoor de vereisten.

(De steiger op de foto is niet de steiger van de Kano Vereniging Rijnland)

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds