slideshow11

icane20 oktober 2013
Op de Internationale Dag van de Witte Stok 15 oktober 2013, heeft de Nederlandse organisatie I-Cane een intelligente witte stok gelanceerd: de I-Cane Mobilo. Deze werd ontwikkeld om de mobiliteit en zelfstandigheid van blinde en slechtziende mensen te bevorderen. Dankzij donateurs was het Oogfonds een van de eerste fondsen die het oorspronkelijke ontwerp van de I-Cane mogelijk hebben gemaakt. Ook ander organisaties hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de intelligente geleidestok. We hopen dat de I-Cane Mobilio een goede oplossing is voor het veilig op pad kunnen gaan van blinden en slechtzienden.

Mobiliteit
Obstakelvermijding en persoonlijke navigatie dragen bij tot een verbeterde mobiliteit. Een beperkte mobiliteit is namelijk nog altijd één van de belangrijkste factoren voor sociaal en maatschappelijk isolement. Oud-Philips ingenieur Huub Grooten begon het idee van een intelligente geleidestok tien jaar geleden uit te werken en ontwikkelde drie patenten. Deze stelde Grooten pro Deo ter beschikking aan de stichting I-Cane. Hij vindt dat de slechtziende of blinde mens net zo makkelijk moet kunnen reizen als iemand met autonavigatie. Dit ontwikkelingtraject met een voelpijl en obstakeldetectie vormen de basis van het huidige model.

Intelligente witte stok
Martijn van Gurp, de huidige directeur van I-Cane: “De functionaliteit van deze intelligente witte stok zorgt ervoor dat blinde en slechtziende mensen nieuwe mogelijkheden krijgen om zich zelfstandig te bewegen en te verplaatsen. Met de I-Cane Mobilo kunnen gebruikers, samen met anderen, routes opnemen om deze later zelfstandig te bewandelen. Ook is het product in staat om hoogteobstakels in de looproute te detecteren. Dankzij de unieke gepatenteerde ‘voelpijl’ wordt relevante informatie op voelbare wijze onder de vinger van de gebruiker doorgegeven en blijft het gehoor vrij. Het gehoor speelt immers een belangrijke rol bij de oriëntatie in het verkeer.”

Onafhankelijkheid
De gemeenschappelijke drijfveer achter deze breed gedragen ondersteuning is de ambitie om de groep van blinde en slechtziende mensen een verhoogd niveau van onafhankelijkheid en daarmee individuele vrijheid te geven. De zorgverzekeraars van Achmea, waaronder Zilveren Kruis en Agis, bieden verzekerden een vergoeding voor de I-Cane Mobilo.

Zie ook het filmpje op: https://www.youtube.com/watch?v=O8A_1wFV4YE 

(Bron: www.oogfonds.nl)

Giften en donaties

Kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds