slideshow11

13 augustus 2013
Kenniscentrum Groen & Handicap en ervaringsdeskundige Enith de Putter reageerden op de oproep van Fietsplatform en Wandelnet voor suggesties ten behoeve van de “Natuurtop” met de Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma. Zij antwoordden op de vraag: 'Wat u zou doen als minister voor Wandelen en Fietsen'.

Voor ruim 6,6 miljoen wandelaars en 8,5 miljoen fietsers is ‘natuurbeleving’ een belangrijke motivatie om op pad te gaan. Routes zijn daarbij letterlijk verbindingen. Gelukkig kent Nederland een landelijk routenetwerk voor wandelaars en fietsers, beheerd door Wandelnet en Fietsplatform. Toch staat het voortbestaan van dit landelijk netwerk onder druk! Voor behoud is ondersteuning van Rijk en/of provincies nodig.

Cees van Helteren, secretaris Kenniscentrum Groen & Handicap

...de routestructuur voor wandelen en fietsen knoopt alles aan elkaar en maakt het gemakkelijker om keuzes te maken...

foto-Cees-van-HelterenAls ik minister voor wandelen en fietsen was zou ik zorgen dat de beheerders van de natuurorganisaties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 12 Landschappen, maar ook de particuliere eigenaren van Landgoederen voldoende (financieel) uitgerust zouden worden om de faciliteiten voor wandelen en fietsen (waaronder het weg- en padenonderhoud) te kunnen behouden en waar mogelijk te verbeteren. Als minister voor wandelen en fietsen zou ik ook staan voor veiligheid en toegankelijkheid van alle natuur- en recreatiegebieden voor mensen met een beperking, waaronder slechtzienden en blinden. Op het terrein van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van voorzieningen van/in bos-, natuur- en recreatieterreinen voor mensen met een beperking staat nog veel te doen. De beheerders van deze gebieden maar ook de communicatiemedewerkers moeten nog veel leren. Kijk voor meer informatie eens naar de website van het Kenniscentrum Groen & Handicap, waar ik secretaris van ben.

Kees Kuijken, voorzitter Kenniscentrum Groen & Handicap

...de natuur moet óók veilig, toegankelijk én beleefbaar zijn voor mensen met een beperking...

foto-Kees-van-KuijkenAls ik minister voor ‘wandel en fiets’ was, dan zou ik zorgen dat de bossen, de natuur- en recreatiegebieden en de recreatief aantrekkelijke landschappen óók veilig, toegankelijk én beleefbaar zijn voor mensen met een beperking. Ik denk daarbij niet alleen aan mensen aangewezen op een rollator voor wandelen dichtbij huis, een rolstoel of een scootmobiel, maar ook aan slechtzienden. Ook zou ik dat iedere betrokkene kennis heeft van de adviezen van het Kenniscentrum Groen & Handicap (o.a. te raadplegen op www.natuurzonderdrempels.nl) op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en informatievoorziening voor mensen met een beperking én die adviezen bij aanleg en beheer van terreinen ook uitvoert. Ik zou dus ook zorgen dat élke terreinbeheerder actuele en gedetailleerde (via websites enz.) informatie geeft over de mogelijkheden voor mensen met een beperking om óók te genieten van het terrein. Terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Landschappen zouden over voldoende financiële middelen van de overheid moeten beschikken om bovenstaande uit te kunnen voeren.

Enith de Putter, ervaringsdeskundige

enithdeputter..dat een rolstoelvariant in de LAW-gidsen wordt aangegeven zoals ik die in mijn elektrische rolstoel heb gereden en nog ga rijden...

Zie ook http://wandelnet.nl/als-ik-minister-voor-wandel-en-fiets-was-dan

Giften en donaties

Kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds