slideshow11

28 juni 2020

gerardmostertkleinOp 26 juni 2020 kregen wij het droevige bericht dat onze oud-voorzitter Gerard Mostert.is overleden. Velen hebben Gerard leren kennen als iemand die zich nagenoeg zijn leven lang heeft ingezet voor het belang van de medemens.

In zijn werkzame leven heeft Gerard Mostert zich heel lang als hoofd van de afdeling beplantingen van de gemeente Zwolle ingezet voor natuur en milieu. Gerard stond niet alleen aan de basis van het huidige groenbeleid van de stad Zwolle maar met name vanwege zijn kennis van en visie op natuur en milieu heeft hij pionierswerk verricht op het terrein van het ecologisch groenbeheer.
Daarnaast heeft Gerard Mostert ook het verantwoord gebruik van groen en milieu  als een maatschappelijk belang op de kaart gezet. Bij dat werk gaf hij veel aandacht aan de mensen met een lichamelijke beperking en was voor hem met name de toegankelijkheid van stadsparken, openbaar groen maar ook van natuur- en recreatiegebieden een groot goed.

In Zwolle maar ook daar buiten heeft Gerard veel aandacht gevraagd voor milieu- en natuureducatie. De Nooterhof in Zwolle was daarbij zijn troetelkindje. Daar kon iedereen, jong en oud, groot en klein, wel of niet gehandicapt alles over de natuur, de vogels, de bloemen en de planten te weten komen.

Hij was mede ėėn van de grondleggers van de Nationale Parken in Nederland door het belang van educatie én toegankelijkheid voor iedereen constant te benadrukken in de werkgroep educatie en voorlichting van de Voorlopige Commissie Nationale Parken. Er zijn nu in Nederland 20 nationale parken; natuurgebieden met bijzondere kenmerken en toegankelijk voor iedereen, mede dankzij de inspanningen van het Kenniscentrum Groen&Handicap.

gerardmostertgroot

Al die activiteiten leidden in 1989  tot de oprichting door hem van wat nu het Kenniscentrum Groen&Handicap is. Met de start van “aangepast tuinieren” (Frederiksoord) groeide dat uit tot het nationale kenniscentrum om "groen" toegankelijk(er) te maken voor iedereen dus ook voor lichamelijk gehandicapten. Als voorzitter slaagde hij er in om Groen&Handicap bij het Ministerie van Landbouw, bij Staatsbosbeheer en bij Natuurmonumenten op de kaart te zetten en financiële steun te verkrijgen voor diverse projecten. Mede door zijn kennis, visie en inzet worden de technische problemen voor bereikbaarheid, toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen in parken, bossen en natuur- en recreatiegebieden voor mensen met een fysieke beperking stukje bij beetje opgelost. In 2005 heeft Gerard het voorzitterschap van Groen & Handicap neergelegd maar tot het einde toe was hij als extern-adviseur aan het bestuur verbonden.

Wij zijn Gerard veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet voor Groen&Handicap en wij wensen zijn kinderen en andere nabestaanden veel sterkte toe bij dit verlies.

Kees Kuijken, voorzitter
Cees van Helteren, secretaris-penningmeester

Giften en donaties

Kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds