slideshow11

Amsterdamse stadsparken18 maart 2020
Eind 2019 kreeg Kenniscentrum Groen & Handicap van de gemeente Amsterdam de opdracht om van vier stadsparken de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking te beoordelen. Het ging om het Noorderpark, het Martin Luther Kingpark, het Rembrandtpark en het Sloterpark.

Samen met de gemeente werden enkele algemene wensen over het gebruik van de Amsterdamse stadsparken opgesteld.
De belangrijkste daarvan zijn:

 • Vanuit elke wijk is er gelegenheid voor rollator, rolstoel en scootmobielgebruiker voor het maken van een ommetje;
 • Het ommetje zou in principe voor met name de blinde- en slechtziende mensen moeten zijn voorzien van natuurlijke gidslijnen eventueel aangevuld met geleidelijnen over paden die alleen zijn te gebruiken door voetgangers;
 • Het plaatsen van zitbaken om de 100/150 meter met een opstelruimte voor de scootmobiel, de rollator of de rolstoel;
 • Bij locaties zoals speelplaatsen, sportveldjes, dierenweiden, visstoepen en waterpartijen zouden meerdere zitbanken moeten worden geplaatst;
 • De informatie- en bewegwijzeringsborden dienen goed bereikbaar en goed leesbaar te zijn met daarbij een voelbare plattegrond voor mensen met een visuele handicap;
 • Bij de voorzieningen zoals speelplaatsen e.d. moet sprake zijn van een inclusief design.
  Ontwerpers hebben opdracht om de voorzieningen zo te ontwerpen dat niemand op voorhand wordt buiten gesloten;
 • Het plaatsen van een rolstoeltoegankelijke toilet om de 500 meter.

Daags voor Kerstmis, op 24 december 2019, werd de eerste visitatie gehouden voor het Noorderpark.
Enkele ervaringsdeskundigen van Amsterdam Noord Toegankelijk hebben met de vertegenwoordigers van Groen & Handicap deze schouw meegemaakt.
Het Noorderpark bestaat uit 3 delen:

 • A. Tussen de Leeuwarderweg en de snelweg. Dit deel is vrij nieuw en is voorzien van mooie asfaltpaden;
 • B. Tussen snelweg en kanaal. Dit deel bestaat uit een enkele nieuw asfaltpad maar het merendeel van de kronkelende paden is sterk verouderd;
 • C. Tussen het kanaal en de Wingerdweg. Dit is een historisch parkdeel met goed onderhouden geasfalteerde voet- en fietspaden.

Op 24 januari van dit jaar werd het Martin Luther Kingpark gevisiteerd met behulp van enkele ervaringsdeskundigen van Onbeperkt Zuid en Clientenbelang Amsterdam. Het Maarten Luther Kingpark wordt doorsneden door de A2 en in het oostelijk deel liggen een aantal gebouwen zoals het Mirandabad en het Amstel Boathouse als horecagelegenheid. Het westelijk deel is een vrij compact park waar vooral in de zomer ook evenementen plaats vinden zoals de Parade.

Het Sloterpark werd op 7 februari geschouwd en daar ontmoetten wij ervaringsdeskundigen van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas. Dit park is ca. 1.7 x 2 km groot en van alle kanten omsloten door woonwijken. Vanuit iedere wijk is het park goed bereikbaar via voetpaden en is er voor omwonenden ruim gelegenheid voor het maken van een ommetje. Echter, vanuit veel toegangspaden ontbreken er geschikte opritten en liggen er flinke drempels. De paden in het park zijn van vlak asfalt en zijn goed berijdbaar. Een deel van de paden uit een rood gekleurd fietspad met daarnaast een zwarte strook voor de voetganger.

Ervaringsdeskundigen van Onbeperkt West en Vrienden van het Rembrandtpark ondersteunden de vertegenwoordigers van Groen & Handicap bij hun visitatie van het Rembrandtpark op 14 februari j.l. Het Rembrandtpark is slechts een halve kilometer om anderhalve kilometer groot en omsloten door verschillende woonwijken. Vanuit iedere wijk is het park goed bereikbaar via toegankelijke voetpaden en is er voor omwonenden ruim gelegenheid om een leuke wandeling te maken. De paden bestaan uit vlak asfalt en zijn goed onderhouden en dus goed berijdbaar. Op nagenoeg alle paden zijn fietsers en voetgangers toegestaan waarbij de fietsgedeelten in rood zijn gemarkeerd.

Alle parken zijn minutieus gevisiteerd en onze adviezen en aanbevelingen zijn neergelegd in concept-rapporten. Deze concepten zijn naar de ervaringsdeskundigen gestuurd die nu in de gelegenheid zijn om hun op- en/of aanmerkingen te ventileren.
Die aantekeningen worden momenteel in de definitieve rapportages verwerkt en eind van de maand worden die ter kennis gebracht aan de gemeente Amsterdam.

De visitatieverslagen zijn hieronder te downloaden:

Giften en donaties

Kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds