slideshow11

leersumseveld23 juni 2019
In de afgelopen maanden heeft de visitatiecommissie van Groen & Handicap, meestal ondersteund door plaatselijke of regionale ervaringsdeskundigen in een rolstoel of door iemand die blind of slechtziend is, weer een aantal natuurgebieden gevisiteerd.
Het gaat om de volgende gebieden:

  • Het Leuvenemse Bos bij Ermelo
  • Het landgoed Hackfort bij Vorden
  • De Ruygeborg II bij Nieuwkoop
  • Het rolstoelpad bij het Leersumse Veld

Het Leuvenemse Bos bij Ermelo (in opdracht van Natuurmonumenten)

Hier gaat het om het verbeteren van een wandelroute die twee kilometer lang is en voor een groot gedeelte langs de Leuvenemse Beek loopt. In dit bos staan mooie oude beuken en eiken en langs de oevers van de beek flitsen zo maar een ijsvogel en een bonte specht voorbij. Wilde zwijnen kun je altijd tegenkomen en met een beetje geluk zie je ook edelherten en reeën. Ook dassen, vossen en boommarters hebben zich hier gevestigd. Het is een aantrekkelijke route die hier en daar, vooral bij de overgang van de bruggetjes over de beek, verbetering behoeft. Ook de paden moeten hier en daar flink bijgeschaafd en geëgaliseerd worden. Klik hier voor het visitatierapport.

Het landgoed Hackfort bij Vorden (in opdracht van Natuurmonumenten)

Het landgoed beschikt over enkele mooie afwisselende wandelroutes en de route die langs het kasteel, de watermolen, door het parkbos, de moestuin en de boomgaard loopt zou beter geschikt gemaakt moeten worden voor mensen in een rolstoel en/of mensen die blind en slechtziend zijn. Het wandelpad moet vrijwel over de hele lengte van bijna twee kilometer verbreed worden en ook de op- en afgangen van de bruggetjes over de gracht langs het kasteel moeten flink aangepakt worden willen die geschikt zijn voor mensen met een beperking. Het kasteel zelf zou toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking maar de commissie heeft moeten constateren dat de voorzieningen die nu aangebracht worden wellicht niet bruikbaar zijn voor gehandicapte mensen. Het restaurant “de Keuken van Hackfort” is bruikbaar maar bij de entree en de ingang van het aangepaste toilet is het gewenst enkele aanpassingen (verbreding) te verrichten. Er valt veel te beleven in en om het kasteel maar een aantal toch wat grote aanpassingen moet worden verricht opdat ook mensen met een beperking drempelloos kunnen genieten. Klik hier voor het visitatierapport.

De Ruygeborg II bij Nieuwkoop  (in opdracht van de provincie Zuid-Holland)

Begin april is de visitatiecommissie van Groen & Handicap met twee ervaringsdeskundigen op pad gegaan naar Nieuwkoop-het Noorden. Tussen deze twee dorpen en aan de noordkant van de Nieuwkoopse Plassen ligt 160 hectare aan weiland en bloemrijke graslanden. Het is de bedoeling dit gebied te koppelen aan het bestaande natuurgebied “De Groene Jonker”. Ruygeborg II moet omgeturnd worden naar een vochtig weidevogelgrasland waar plaats zou moeten komen voor de pinksterbloem. Het is ook de bedoeling van de provincie en de gemeente dat dit nieuwe natuurgebied op bepaalde plekken toegankelijk wordt voor recreanten en de voorzieningen moeten sowieso bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Door het gebied komen mooie, brede wandelpaden en er komen ook een viertal vogeluitkijkpunten, die ook als rustpunt zullen gaan dienen. De Anteagroup heeft de opdracht van de provincie een inrichtingsplan te maken. Het advies van de visitatiecommissie zal daarbij de helpende hand bieden. Klik hier voor het visitatierapport.

Rolstoelpad Leersumse Veld (Staatsbosbeheer)

Medio 2018 is Staatsbosbeheer onder andere met behulp van gelden uit het “Buitenfonds” gestart met een crowdfundactie voor een wandelpad in het Leersumse Veld dat ook goed bereik- en betreedbaar zou moeten zijn voor mensen die afhankelijk zijn van wielen. Het benodigde bedrag is binnengehaald dankzij vele gulle en betrokken donateurs. Nu het pad is gerealiseerd, kunnen mensen met een rolstoel, een rollator of een scootmobiel, net als ieder ander, genieten van de mooie natuur. Op vrijdag 7 juni a.s. zal burgemeester Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug samen met Jasper Kuipers, regiohoofd van Staatsbosbeheer, het fonkelnieuwe rolstoelpad officieel openen. Het startpunt van dit pad is aan de Maarsbergseweg in Leersum.

 

Giften en donaties

Kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds