slideshow11

Slotplaats Bakkeveen31 augustus 2018
De visitatiecommissie van Groen & Handicap heeft in opdracht van Natuurmonumenten in de afgelopen weken weer twee natuurgebieden bezocht en gekeken naar met name de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking: Heumensoord en Slotplaats Bakkeveen. De visitatieverslagen zijn te vinden op de pagina met alle andere visitatieverslagen.

Heumensoord, onder de rook van Nijmegen, heeft prachtige beukenlanen en schitterende begroeiingen van de bijna 100-jaar oude rododendrons. Een kudde schapen loopt er ook maar dat je de zwarte specht hoort fluiten is bijna vanzelfsprekend. Groen & Handicap heeft op 6 juli j.l. advies over de toegankelijkheid uitgebracht en met een aantal kleine maar ook wat grotere verbeteringen van de paden kunnen de bestaande wandelroutes nog beter geschikt worden gemaakt voor mensen die in in een rolstoel of een scootmobiel dit mooie lommerrijke bosgebied willen bezoeken.

Op 31 juli trok de visitatiecommissie naar het zuid-oostelijke deel van Friesland om daar de Slotplaats bij Bakkeveen aan een onderzoek te onderwerpen over de toegankelijkheid. De Slotplaats is een eeuwenoud landgoed met majestueuze bomen en het aloude landhuis dat nu is omgetoverd tot een theehuis waar het heerlijk toeven is. Midden in het bos bevindt zich een heuse sterrenschans, een aardewal in de vorm van een ster. Hier broedt de machtige wespendief maar het probleem is dat het bos verdroogt en om het water beter vast te houden heeft Natuurmonumenten al twee grote slenken hersteld. Opdat de bezoekers nog meer kunnen genieten van kleurrijke libellen, vleesetende zonnedauw en heikikkers zullen op meer plaatsen in het bos de slenken in hun vorm hersteld worden. Tegelijkertijd worden de paden aangepakt zodat iedereen, ook mensen met een beperking, nog beter gebruik kunnen maken van alles wat de Slotplaats Bakkeveen te bieden heeft.

Giften en donaties

Kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds