slideshow11

Marker Wadden25 juli 2018
Op zo'n drie kwartier varen van Lelystad worden de Marker Wadden ontwikkeld: een uniek nieuw natuur- en recreatiegebied. Kenniscentrum Groen & Handicap mocht er onlangs een kijkje nemen om advies uit te brengen over de toegankelijkheid van dit gebied voor mensen met een beperking.

Op uitnodiging van Roel Posthoorn, projectdirecteur van de Marker Wadden namens Natuurmonumenten, heeft Groen & Handicap op 6 juli j.l. een eerste indruk van dit nieuwe natuur- en recreatiegebied kunnen krijgen. Roel vindt het belangrijk dat alle functies vanaf het begin de juiste invulling krijgen, dus ook de toegankelijkheid van het gebied voor mensen met een beperking.

Er komen in de Marker Wadden vijf eilanden, waarvan vier natuurgebied blijven. Ze worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Deze nieuwe wadden moeten een bijdrage leveren aan de verbetering van de natuur en de waterkwaliteit van het Markermeer. Met de aanleg van natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling, zowel onder als boven water.
Het vijfde eiland, "De Nederzetting" geheten, heeft ook een recreatieve functie: een oase van rust, prachtige flora en fauna, wijdse vergezichten, helder water en mooie zandstranden. In 2020 moet het klaar zijn.

Groen & Handicap overhandigt binnenkort een advies aan Natuurmonumenten hoe de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van de voorzieningen voor mensen met een beperking het beste geregeld kunnen worden. Later zullen ook ervaringsdeskundigen van het Gehandicaptenplatform Lelystad meekijken. Het is bijzonder dat Kenniscentrum Groen & Handicap al in zo'n vroeg stadium van de planontwikkeling kan meedenken. Dat scheelt tijd, kosten en veel teleurstelling achteraf.

Marker Wadden Mark Mandemakers, trekker bij Natuurmonumenten van het project "Natuur toegankelijk voor iedereen" en Cees van Helteren, secretaris van Kenniscentrum Groen & Handicap, overleggen over de wijze waarop de toegankelijkheid van de Marker Wadden voor mensen met een fysieke beperking er moet gaan uitzien.

Giften en donaties

Kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds