slideshow11

Biesbosch318 maart 2018
Een werkgroep waarin Kenniscentrum Groen & Handicap deelneemt, samen met onder meer ZET Brabant, heeft onlangs een rapport uitgebracht om de toegankelijkheid van voorzieningen van de Natuurpoort bij het Biesboschmuseum in Werkendam voor mensen met een lichamelijke beperking te verbeteren.

Zo zal het natuurgebiedje meteen achter het museum, dat een paar jaar geleden is aangelegd, met enkele kleine aanpassingen nog beter geschikt zijn voor betreding door mensen in een rolstoel en een scootmobiel. Ook wordt er dit jaar een elektrische rondvaartboot in de vaart genomen worden met vier plaatsen voor mensen in een scootmobiel/rolstoel. De wandelvoorziening naar de uitzichtheuvel van het spaarbekken Petrusplaat wordt eveneens verbeterd zodat mensen in een scootmobiel of in een rolstoel vrij eenvoudig de heuvel kunnen “beklimmen” opdat aan het einde van de tocht van een mooi uitzicht over een van de drie spaarbekkens kan worden genoten. Ook is er aan de overkant van het museum nog een mooi verhard dan wel halfverhard wandelpad op de Jantjesplaat. Hier kan de oude Biesbosch met z’n rietvelden en grienden worden ervaren en kunnen de oude kreken via gelijkvloerse vlonders overbrugd worden. Voor mensen met een visuele beperking is de route geschikt door de aanwezigheid van natuurlijke gidslijnen. Kleine verbeteringen zouden nog aangebracht moeten worden om de rugleuningen van de zitbankjes iets comfortabeler te maken. Een paar picknicksets zouden een en ander kunnen completeren.

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds