slideshow11

Beeldmerk Postcodeloterij.jpg26 januari 2016 
Dinsdag 26 januari vond een trekking plaats van de Nationale Postcode Loterij (NPL). Een van de inzendingen betrof het project ‘Natuur toegankelijk voor iedereen! Ook voor mensen met een beperking’. Het project is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten, Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en Kenniscentrum Groen & Handicap. Het projectvoorstel werd gehonoreerd met een cheque van bijna 2 mln. euro, die namens de NPL door Ruud Gullit werd overhandigd aan Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten.

Met het geld zullen in de periode 2016 – 2018 de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking in 40 terreinen van Natuurmonumenten worden verbeterd. Daarbij kan worden gedacht aan het wegnemen van fysieke barrières, het zo nodig aanpassen van paden, het aanbrengen van route-aanduidingen, extra meubilair (bankjes), enz. Daarnaast zal voor deze 40 terreinen de informatievoorziening ten behoeve van bezoekers meteen beperking worden geoptimaliseerd. Gedacht kan worden aan het aanpassen van de informatiepanelen, het verbeteren van het kaartmateriaal en het geschikt maken van de website van Natuurmonumenten voor mensen met een beperking. Verder is in het project voorzien in promotie en het delen van de kennis, die gedurende de uitvoering van het project wordt opgedaan, met andere beheerders van natuurterreinen.

De samenwerkende partijen in het project hebben ieder hun eigen inbreng: Natuurmonumenten zorgt er onder meer voor dat de 40 gebieden fysiek goed toegankelijk worden gemaakt en dat specifieke informatie beschikbaar komt. Ook draagt Natuurmonumenten zorg voor het duurzaam in stand houden van de toegankelijkheid. De NSGK richt zich in het project specifiek op het toegankelijk maken van een aantal natuurlijke speelplekken. Het Revalidatiefonds en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten dragen hun specifieke expertise aan en zorgen voor bekendheid in hun netwerken. Het Kenniscentrum Groen en Handicap zal als adviseur optreden op basis van haar expertise ten aanzien van bereikbaarheid en toegankelijkheid en het verstrekken van informatie over natuur en landschap voor mensen met een beperking. Het spreekt voor zich dat met deze impuls een belangrijke stap kan worden gezet met betrekking tot het beter toegankelijk maken van de natuur voor mensen met een beperking. We gaan aan de slag en het kenniscentrum draagt haar steentje bij!

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds