slideshow11

geleidehond16 november 2015 
Door middel van het uitvoeren van het project “Wandelen, goed voor elkaar!” heeft het Kenniscentrum Groen & Handicap getracht zoveel mogelijk toegankelijke wandelpaden in Nederland voor mensen met een beperking in kaart te brengen. Hiervoor heeft het Kenniscentrum Groen & Handicap de hulp van ambassadeurs ingeroepen en zijn er diverse mensen het land in gegaan om de wandelpaden te inspecteren en de stand van de toegankelijkheid te inventariseren. Deze wandelroutes zijn te vinden op de website van het Kenniscentrum www.wandelenmeteenbeperking.nl.

Volgens het bestuur van het Kenniscentrum Groen & Handicap is er door de uitvoering van het project zeker al heel veel waardevolle informatie verzameld, maar wel is gebleken dat geleidehondgebruikers de database ook raadplegen en zij niet altijd kunnen zien of de blindengeleidehond op de genoemde wandelroute is toegestaan en indien dit het geval is of de hond dan eventueel los mag lopen. Aangezien er grote behoefte blijkt te zijn aan dergelijke informatie is er vanuit de Themagroep Geleidehondgebruikers (Oogvereniging Nederland) een werkgroep opgericht die de informatie die al door het Kenniscentrum Groen & Handicap is verzameld gaat uitbreiden met specifieke informatie voor de geleidehondgebruiker en daarnaast de lijst zal aanvullen met wandelroutes van en naar losloopgebieden. De werkgroep natuur en recreatie zal daarom alle terreinbeheerders in Nederland aanschrijven om te inventariseren wat de regels zijn ten aanzien van de blindengeleidehond in de natuur- en recreatiegebieden, zal zij het land in gaan om te inventariseren bij welke horecagelegenheden, hotels en B&B’s de geleidehond welkom is en een eigen database aanleggen om alle informatie vast te leggen. Het doel hiervan is zoveel mogelijk informatie via een centraal punt beschikbaar te stellen zodat als de geleidehondgebruiker wil gaan wandelen hij of zij niet veel energie hoeft te steken in het voorbereiden van de wandeling.

De werkgroep recreatie en natuur is onlangs met haar werkzaamheden gestart en is op dit moment bezig met het opzetten van een eigen centrale database. Het idee hierbij is om een lijst aan te leggen en in eerste instantie daarin de reeds door het Kenniscentrum Groen & Handicap verzamelde informatie over toegankelijke wandelroutes (de routes waar de geleidehond is toegestaan op te nemen. Hierbij zal o.a. worden beschreven wat eventueel de naam van de wandelroute is, wat de locatie is (provincie en plaats), wat de lengte is, wat het begin- en eindpunt is, hoe de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is geregeld (of er een trein of bus gaat en via welk station en/of busnummer men reist), of er horeca op de wandelroute of in de buurt aanwezig is (naam restaurant en contactgegevens), of er een overnachtingsadres in de buurt van de wandelroute aanwezig is (naam hotel of B&B en contactgegevens), op welke plek aanvullende informatie over de wandelroute te vinden is, welke aanvullende informatie beschikbaar is (of er een kaart of routebeschrijving beschikbaar is) en of de geleidehond alleen aangelijnd is toegestaan of dat er ook een losloopgebied is. Vervolgens zal de lijst worden aangevuld met andere toegankelijke wandelroutes voor baas en hond en zal er op internet een pagina worden gemaakt zodat alle verzamelde informatie ook bruikbaar wordt.

Tenslotte zal er ook nog ter aanvulling hierop regelmatig een groepswandeling voor blinden en slechtzienden met hun geleidehond worden georganiseerd. De werkgroep natuur en recreatie is dus niet alleen opgericht om informatie te verzamelen en uit te wisselen, maar ook om de geleidehondgebruikers met elkaar in contact te brengen en op die manier van elkaar te kunnen leren, maar het vooral ook gezellig te hebben met elkaar!

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds